Les obres van donant forma a la nova imatge del Club

Pantalà R0

Ja estan col·locats tots els pilots i encepats de tot el pantalà. S’ha formigonat la primera pila, la que queda a tocar del moll de ribera. Està previst que les plaques estiguin col·locades en 15 dies i cap a finals d’abril, s’espera que les torretes estiguin ja operatives amb aigua i llum.

Pantalà R1

El quadre elèctric de capçalera de R1 ja disposa de subministrament elèctric i s’està procedint a la seva legalització.

Pantalà R2

Unitat d’obra acabada.

Pantalans R3 i R4

Queden pendents les substitucions d’alguns amarres i alguns trams de cadena mare.

Moll de Llevant L4 i antics pantalans L1, L2 i L3

Al llarg de tot el moll L4 (futur L0), ja s’han muntat la totalitat dels nous mòduls d’alumini (queden pendents les cantonades). Quant al tren de fondeig, està igualment disponible en tota la seva longitud. Les torretes estan col·locades però falta connectar-les a la xarxa d’aigua potable i a la xarxa elèctrica. Les previsions indiquen que pel 17 d’abril, les torretes estaran ja operatives amb aigua i subministrament elèctric.

Vial de llevant (primer tram recte corresponent a la L4)

Als primers 170m de vial de llevant (coincidents amb la L4), els serveis estan pràcticament enllestits i la rasa està tapada. Queden algunes petites actuacions a la cantonada del Barlovento. S’ha comença a executar l’encintat que separarà la calçada (zona vehicles) del moll (zona vianants). Les previsions indiquen que pel 17 d’abril, el vial estarà encara sense la capa final d’aglomerat asfàltic però s’hi podrà circular i aparcar en tota aquesta longitud.

Vial de llevant (de L4 a L8)

Aquesta part de vial és actualment la zona més afectada per les obres. Es continua amb l’estesa de serveis i pel 17 d’abril no estarà oberta a la circulació rodada. Pel que fa a la circulació de vianants entre la L4 i la L6, pel 17 d’abril s’espera estigui enllestit el recorregut a través de les plaques d’alumini que conformaran el moll perimetral.

Pantalà L5

Actualment ja s’han executat tots els pilots i encepats d’aquesta palanca. Igualment ja disposa de tren de fondeig a banda i banda. Queda pendent el muntatge de plaques i instal·lació de torretes. Pel 17 d’abril s’espera que les plaques estiguin ja muntades i per tant es podrà amarrar, tot i que les torretes no disposaran encara de subministrament elèctric ni aigua potable.

Pantalà L6

Les plaques i les torretes ja estan muntades i instal·lades. Queda pendent la connexió de les torretes a la xarxa general d’aigua potable i xarxa elèctrica. S’espera que pel proper 17 d’abril s’hagi pogut donar subministrament elèctric al quadre de capçalera (que ja esta muntat a lloc) i d’aquesta manera es podrà oferir subministrament elèctric a les torretes.

Pantalà L7

Aquesta setmana ja s’han enretirat totes les antigues plaques de formigó i es treballa en l’execució d’una darrera pila que permetrà perllongar uns metres l’actual L7.

Pantalà L8

Aquesta unitat d’obra no presenta avanços en relació al darrer informe. L’estructura del nou moll L8 ja està completament executada, quedant només la part d’urbanitzacio i instal·lacions.

Pàrquing de Ribera

A principis de la setmana vinent s’espera que la rasa corresponent a la xarxa contra incendis estigui ja finalitzada i així el pàrquing tornarà a estar operatiu en tota la seva superfície.

Esplanada escola de vela

No es preveuen actuacions a l’esplanada de vela abans del 17 d’abril. Quant a la mobilitat entre escola de vela i vestidors, per setmana santa s’habilitarà un recorregut degudament protegit.

Varador

Aquesta setmana s’han formigonat ja 5 mòduls del futur moll vertical a la zona del varador.

Facebook Comments

Deixa un comentari