Protecció de dades personals
En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades personals, que poden estar en aquesta web, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de la mercantil CLUB NAUTIC CAMBRILS, CIF: B-43033885, inscrita al Registre d’Entitats Esportives de Catalunya amb el núm 01402. La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació del negoci i informar dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.
Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: Passeig Miramar, 44, 43850 Cambrils (Tarragona), o bé, enviar un correu electrònic a: info@clubnauticcambrils.com

El CLUB NAUTIC CAMBRILS no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines.

Amb els límits establerts a la llei, el CLUB NAUTIC CAMBRILS no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de CLUB NAUTIC CAMBRILS estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.
Les pàgines d’Internet de CLUB NAUTIC CAMBRILS poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de CLUB NAUTIC CAMBRILS o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de CLUB NAUTIC CAMBRILS.
Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que CLUB NAUTIC CAMBRILS ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, l’informem que, mitjançant la complementació del formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de CLUB NAUTIC CAMBRILS, amb la finalitat de prestar-li i oferir els nostres serveis així com per informar de les millores del lloc Web. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, en info@clubnauticcambrils.com o en Passeig Miramar, 44, 43850 Cambrils (Tarragona).

Propietat intel·lectual
Els continguts subministrats per CLUB NAUTIC CAMBRILS estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de CLUB NAUTIC CAMBRILS o de les persones físiques o jurídiques que s’informi. Mitjançant l’adquisició d’un producte o servei, CLUB NAUTIC CAMBRILS no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se el CLUB NAUTIC CAMBRILS tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.
La propietat intel·lectual s’estén, a més del contingut inclòs a CLUB NAUTIC CAMBRILS, als seus gràfics, logotips, disseny, imatges i codi font utilitzat per a la seva programació.
CLUB NAUTIC CAMBRILS ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte, CLUB NAUTIC CAMBRILS no pot garantir que en tot moment i circumstància sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar en ella com si ho fos. CLUB NAUTIC CAMBRILS declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

CLUB NAUTIC CAMBRILS es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l’USUARI, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.
En cap cas CLUB NAUTIC CAMBRILS, les seves sucursals i / o centres adscrits, els seus directors i / o empleats i, en general, el personal autoritzat seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directament o indirecta de l’ús i / o difusió de la web com si no, de la Informació adquirida o accedida però a través d’aquesta, o de seus virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint amb caràcter general legals un avís a qualsevol USUARI que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer. CLUB NAUTIC CAMBRILS no es fa responsable de les webs no propis als quals es pot accedir mitjançant vincles o enllaços (links) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc i ventura exclusiva de L’USUARI, i CLUB NAUTIC CAMBRILS no recomana ni garanteix cap de la Informació obtinguda però a través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant al connectar a la web de CLUB NAUTIC CAMBRILS com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa. En algunes ocasions, aquesta web utilitza “Cookies”, és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la web ; 2) Disseny i continguts que l’usuari va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides i; 4) Altres circumstàncies anàlogues. L’USUARI té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador. No obstant això, la mercantil no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

PROPIEDAD INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
Aquesta web és propietat de CLUB NAUTIC CAMBRILS. Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits / o organisme de CLUB NAUTIC CAMBRILS, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i / o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per CLUB NAUTIC CAMBRILS, per les seves societats filials i / o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i / o comunitari. Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de CLUB NAUTIC CAMBRILS l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona. Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de CLUB NAUTIC CAMBRILS.

Llei aplicable i Jurisdicció
Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’USUARI, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

Facebook Comments