Les obres avancen sense cap contratemps

Premsa Club Nàutic

, ¡, Destacats

Les obres de remodelació del Club continuen a bon ritme. Sobre el tram executat de la R2, aquesta setmana es preveu que ja estiguin muntades gairebé totes les torretes de serveis portuaris. Pel que fa als aproximadament 20 metres que falten per executar, juntament amb la “T” del final de pantalà, les previsions de la UTE indiquen que la setmana vinent estaran ja muntats. A dia d’avui, tots els pilots que sustentaran les noves plaques estan ja executats pel que només falta la col•locació dels encepats a la coronació dels pilots i la col•locació de les plaques.

Un altre dels pantalans en els que s’està treballant és la R3. Els dos pilots sobre els que es sustentarà el Martell del final de la R3 ja estan executats i la setmana vinent es culminarà el Martell final de la R3 que ja quedarà muntat.

Aquesta mateixa setmana ja s’han iniciat els treballs de clavament dels pilots de la futura R1. El ritme dels treballs en aquesta àrea dependrà de la duresa dels fons d’aquesta zona,inicial però feta ja la primera hinca, no s’intueix cap tipus de dificultat. Pel que fa als treballs de demolició de la R1 avancen a bon ritme. La setmana que ve ja s’haurà finalitzat.

Un altre dels treballs que finalitzarà la setmana vinent és l’enretirada de totes les plaques de formigó existents i el reforç de les piles de formigó de la palanca de la L6.

Ja també comença a prendre forma el nou moll L8. Ja s’han executat les 6 piles de formigó que sustentaran les plaques del nou pantalà. La setmana vinent es treballarà en la recol•locació de l’escullera dragada. La col•locació de les plaques de formigó de la L8 està prevista per finals de gener.

I finalment les obres del passeig de Llevant segueixen el seu normal desenvolupament. Al llarg de la setmana vinent s’espera poder col•locar les peces prefabricades que conformen el nou paviment. Tal i com es pot apreciar, les grades intermèdies i la rampa del final del passeig estan pràcticament enllestides.

Facebook Comments

Deixa un comentari