El Varador torna a obrir per als industrials de forma progressiva

L’àrea tècnica del Club Nàutic Cambrils ha reprès la seva activitat industrial aquesta setmana, després del confinament decretat per les autoritats competents per fer front a l’emergència sanitària ocasionada pel coronavirus SARS CoV-2 (COVID-19).

Amb tot, el ritme d’activitat no és l’habitual, els treballs es van activant poc a poc i a porta tancada.

Tot el personal ha de portar els elements de protecció individual adequats als riscos de treball, de manera especial al risc biològic del Covid-19. En aquest sentit, és obligatori l’ús de màscara o pantalla de protecció, ulleres i guants d’un sol ús.

Es prioritzarà la comunicació entre persones per via telefònica per evitar el màxim el contacte físic entre els treballadors. En qualsevol cas, la distància mínima de seguretat entre persones, en qualsevol àrea gestionada pel Club Nàutic Cambrils, s’estableix en 2 metres. Per treballar a distàncies inferiors, és necessari dotar-se d’equipament especial, que inclou vestits d’un sol ús i EPI’s homologats (màscara FFP2 o superiors, guants de nitril i ulleres de protecció).

La Gerència i/o el contramestre podran negar l’entrada o fer abandonar les instal·lacions per incompliment de les citades normes de seguretat (per exemple en cas que els treballadors no usin els EPI’s oportuns o el seu comportament no sigui l’adequat).

Per fer ús del servei de grua i/o travelift, caldrà informar, prèviament, al Contramestre.

Queda totalment prohibida l’entrada de persones alienes al Club Nàutic Cambrils a zones privades de les instal·lacions portuàries com magatzems, tallers i oficines.

Facebook Comments

Deixa un comentari