El Club Nàutic Cambrils celebrarà la seva Assemblea Ordinària en un mes

El Club Nàutic Cambrils celebrarà la seva Assemblea Ordinària de forma telemàtica el pròxim mes d’abril. Com ja va passar al mes de novembre, les limitacions imposades per les autoritats sanitàries arran de la pandèmia de COVID-19 estableixen la prohibició de celebrar reunions presencials de més de 6 persones. En conseqüència i a l’empara del Decret Llei 31/2020 de 8 de setembre, l’Assemblea haurà de celebrar-se telemàticament per mitjà de videoconferència.

L’Assemblea es celebrarà el pròxim dissabte 24 d’abril a la tarda. El punt més destacat de l’ordre del dia serà la presentació de l’informe/memòria d’activitats de l’exercici 2020. A més, s’hi tractarà la liquidació de l’exercici econòmic vençut 2020, amb el tancament de balanç i compte de resultats. Finalment s’hi presentarà el pressupost per a l’exercici 2021.

El passat mes de novembre es va celebrar l’Assemblea Ordinària de manera telemàtica per primera vegada en la història del CNCB, fet que va suposar un repte tecnològic i un esforç per part del Club i els seus associats. Des de l’entitat es tornaran a posar tots els mitjans necessaris per facilitar al màxim la participació dels socis i sòcies en l’Assemblea i garantir els seus drets.

Facebook Comments

Deixa un comentari