El CNCB recorda la importància de la responsabilitat dels usuaris en la cura de les instal·lacions del port

El major volum d’usuaris a l’estiu al Club Nàutic Cambrils incrementa també la revisió i neteja constant de les seves instal·lacions per part de l’equip de marineria. No obstant, la responsabilitat i cura dels usuaris cap als espais comuns del port és essencial per a una bona convivència.

És per aquest motiu que volem fer incís en el fet que el subministrament i manipulació de carburant pot fer-se només en aquest punt de les instal·lacions per motius de seguretat i higiene.

Així ho marca el reglament d’explotació i policia de la dàrsena del Club Nàutic Cambrils en el seu article 36.11., prohibint: la circulació de vehicles de subministrament de carburants, llevat dels que subministren carburants a la Benzinera del port/dàrsena, i el subministrament directe de carburants a embarcacions fora del recinte de la gasolinera, llevat que la Direccióautoritzi amb caràcter excepcional i per causes justificades aquesta circulació i subministrament.

Per tant, li recordem que com marca la normativa i per qüestions de seguretat, no es poden omplir de combustible garrafes o altres recipients per transportar-los al port i subministrar benzina a les embarcacions.

D’altra banda, en l’article 18 del mateix reglament, fent referència a les responsabilitats per danys causats als béns i drets de la Concessionària i als altres de propietat privada, apunta com: La Concessionària podrà dur a terme la subsanació dels danys causats, repercutint al causant l’import d’aquella.

Li recordem que la benzinera del Club ofereix servei 24 hores tots els dies de l’any. 

Facebook Comments

Deixa un comentari