La nova regulació d’equips de seguretat de les embarcacions d’esbarjo entra en vigor l’1 de juliol

Premsa Club Nàutic

, ¡, Destacats

Aquest 1 de juliol de 2021 entra en vigor el Real Decreto 339/2021 que estableix canvis en la regulació d’equips de seguretat en embarcacions d’esbarjo, així com mesures per afavorir la prevenció de la contaminació de les mateixes. Aquestes són algunes de les novetats destacades:

  • Es modifica l’ordre FOM/1144/2003 sobre equips de seguretat, salvament, contra incendis, navegació i prevenció de vessaments d’aigües brutes que han de dur a bord les embarcacions d’esbarjo, en funció de la zona on es trobin navegant. Aquesta actualització es deu a l’evolució tecnològica dels equips de seguretat i l’harmonitza amb la Directiva 2013/53/UE que regula las embarcacions d’esbarjo i equips marins.

Així, per exemple, a l’article 7 s’estableix que caldrà dur una armilla salvavides per persona i adequades si hi ha infants a bord, així com el nombre de bengales i senyals flotants. Sobre els equips de navegació, els articles 8 al 14 especifiquen les obligacions en llums, marques, senyals acústiques, línies de fondeig i material nàutic. Els capítols IV i V tracten sobre la prevenció de la contaminació per hidrocarburs, per la brossa i atmosfèrica, així com sobre la prevenció de la contaminació por aigües brutes i la seva descàrrega.

  • Les embarcacions d’esbarjo que naveguen per zones 1, 2 i 3 han de dur bots salvavides suficients amb capacitat per totes les persones a bord. Aquests bots podran ser ISO 9650 o normativa equivalent, sempre que estiguin homologades per la Dirección General de la Marina Mercante.

ZONA 1 – SOLAS TIPUS A

ZONA 2 – ISO9650 o equivalent homologada – SOLAS TIPUS B

ZONA 3 – ISO9650 o equivalent homologada – SOLAS TIPUS B

  • Les embarcacions a les quals s’aplica la norma són les matriculades, inscrites o preinscrites a Espanya; embarcacions que desenvolupin activitats comercials o lucratives en aigües espanyoles; embarcacions que naveguin per aigües espanyoles amb propietaris o usuaris amb domicili social a Espanya.
  • El nou Real Decreto estableix un règim d’infraccions i sancions amb criteris i interpretació homogenis a tot el territori espanyol. No es constitueixen noves infraccions ni s’altera la llei actual però la norma contribueix a una millor identificació de les conductes tipificades i precisa les sancions corresponents.

Poden consultar el Real Decreto 339/2021 complet al següent enllaç.

Facebook Comments

Deixa un comentari