La nova regulació d’equips de seguretat de les embarcacions d’esbarjo està ja en vigor

Aquest 1 de juliol ha entrat en vigor la nova normativa respecte a la  regulació d’equips de seguretat en embarcacions d’esbarjo, així com mesures per afavorir la prevenció de la contaminació de les mateixes.

La modificació de l’ordre sobre equips de seguretat, salvament, contra incendis, navegació i prevenció de vessaments d’aigües brutes suposa canvis al voltant dels elements que han de dur a bord les embarcacions d’esbarjo, en funció de la zona on es trobin navegant. Així, per exemple, caldrà dur una armilla salvavides per persona i adequades si hi ha infants a bord, així com el nombre de bengales i senyals flotants. Sobre els equips de navegació, s’especifiquen les obligacions en llums, marques, senyals acústiques, línies de fondeig i material nàutic.

En imatges poden veure l’infografia elaborada per la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN)

Així mateix, les embarcacions d’esbarjo que naveguen per zones 1, 2 i 3 han de dur bots salvavides suficients amb capacitat per totes les persones a bord. Aquests bots podran ser ISO 9650 o normativa equivalent, sempre que estiguin homologades per la Dirección General de la Marina Mercante.

ZONA 1 – SOLAS TIPUS A

ZONA 2 – ISO9650 o equivalent homologada – SOLAS TIPUS B

ZONA 3 – ISO9650 o equivalent homologada – SOLAS TIPUS B

Les embarcacions a les quals s’aplica la nova norma són les matriculades, inscrites o preinscrites a Espanya; embarcacions que desenvolupin activitats comercials o lucratives en aigües espanyoles; embarcacions que naveguin per aigües espanyoles amb propietaris o usuaris amb domicili social a Espanya.

El nou Real Decreto estableix un règim d’infraccions i sancions amb criteris i interpretació homogenis a tot el territori espanyol. No es constitueixen noves infraccions ni s’altera la llei actual però la norma contribueix a una millor identificació de les conductes tipificades i precisa les sancions corresponents.  El règim d’infraccions i sancions està recollit al capítol VI del document.  Poden consultar el Real Decreto 339/2021 complet al següent enllaç:

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8268.pdf

Facebook Comments

Deixa un comentari