Pantalans gairebé acabats i executades totes les postes de formigó submergit del varador

Pantalans de la dàrsena esportiva

Els pantalans de la dàrsena esportiva disposen ja tots ells de les noves plaques, així com de les noves torretes de serveis.

Queda pendent la substitució del darrer tram de cadena mare entre la R3 i R4, la recol·locació de coderes a la R4, l’enretirada d’algunes pedres a L3 (antiga L7), la col·locació d’un graó corregut en el tram de moll de la L2 a L3 i actuacions menors destinades a corregir petits desperfectes.

 

Rampa vela lleugera L2

S’ha executat el petit tram de moll de 5m sobre el que es col·locarà la rampa de vela lleugera al final de l’espigó L2-L3.

 

Urbanització dàrsena esportiva

Queda pendent l’estesa de la nova capa d’asfalt en tots els vials de la dàrsena. Aquesta actuació s’iniciarà el proper dilluns 27 de maig i es durà a terme durant 3 o 4 dies. Es preveuen afeccions importants quant a la disponibilitat d’aparcament al llarg d’aquella setmana. També està pendent la col·locació del nou paviment al voltant dels edificis actuals del moll de llevant. Aquest paviment serà provisional a l’espera que s’executin els nous edificis.

 

Varador – Moll Claraboia

Ja s’han executat les 4 noves piles de formigó d’aquest tram de varador de 55m de llarg.

Sobre una d’aquestes piles (la de majors dimensions), s’ha executat també la fonamentació de la grua de gelosia (es recolꞏlocarà a continuació de la benzinera, la grua que antigament s’ubicava al moll diagonal.

Tanmateix també s’han executat els talussos corresponents a aquest tram de moll, pel que únicament queda pendent la col·locació de les noves plaques de formigó.

 

Varador – Moll vertical i cubeta

Ja s’han executat totes les postes de formigó submergit i actualment es treballa en l’execució de la part de moll emergida, de la que ja s’ha executat aproximadament el 50% de la longitud total emergida.

Es treballa a la vegada en l’estesa de reblert, que pràcticament ja ha assolit la cota d’acabat, previ a l’execució del paviment.

 

Varador – Grua futura escola de vela

De la futura grua que es col·loca a l’inici del varador (previ a la benzinera), s’ha executat la part de moll submergida, però queda pendent encara l’execució de la sabata d’aquesta grua. Es preveu que al llarg de la setmana vinent quedarà muntada aquesta grua.

Facebook Comments

Deixa un comentari