Ultimant treballs a la dàrsena esportiva i varador

Dàrsena esportiva

A dia d’avui, les grans unitats d’obra estan 100% finalitzades, tot i que encara queden les següents actuacions:

  • Posada en funcionament de les barreres de control d’accés als pàrquing de Ribera i Llevant. S’estan resolent alguns petits problemes que s’espera tenir solucionats entre avui divendres i dilluns. Quant a les barreres de llevant, quedaran muntades i en funcionament al llarg de la setmana vinent.
  • Enfonsament dels morts que suposen un problema per la navegació (pantalans R1- R2). Avui divendres s’inicien aquests treballs.
  • Pintat del mur del vial de llevant.
  • Muntatge dels tancaments per evitar l’entrada descontrolada de vehicles a la zona de l’escola de vela.
  • A part d’aquestes, queden d’altres actuacions de caire menor que poden ser ja considerades com a remats finals d’obra.

 

Varador

A l’igual que a la dàrsena esportiva, les grans unitats d’obra estan 100% finalitzades. Queden pendents les següents actuacions:

  • Substitució i connexió de les antigues torretes per noves torretes.
  • Collocació de 5 columnes de 12m sobre les que es muntarà l’enllumenat, sistema de videovigilància i antenes wi-fi.
  • Revocat de l’antic mur. Aquesta actuació es va iniciar aquest dijous 11 de juliol.
  • Collocació de marca diürna i far verd a l’extrem exterior del varador.

 

A part d’aquestes, queden d’altres actuacions de caire menor que poden ser ja considerades com a remats finals d’obra.

Facebook Comments

Deixa un comentari