Les obres evolucionen a bon ritme malgrat el temporal de vent

Les fortes ràfegues de vent d’aquesta setmana no han afectat a la bona evolució de les obres de remodelació que continuen evolucionant sense cap contratemps. La demolició de l’antic moll diagonal, permetrà que en breu s’iniciïn les tasques d’execució de l’adequació del moll existent per a una correcta connexió amb la futura R0.

Pel que fa a la palanca de la R1 destacar que aquesta setmana ja s’ha iniciat la col•locació dels primers 60 metres de pantalà.

A finals de la setmana vinent, s’espera que ja estiguin operatius per a l’amarrament d’embarcacions, però només en la banda de ponent, que és a on s’està muntant també el tren de fondeig. El tren de fondeig de la banda de llevant no es podrà executar fins que es retirin les palplanxes metàl•liques de l’antic moll.

En quant a l’amarrament a la banda de ponent, inicialment s’efectuarà sense torretes. La instal•lació de torretes a la R1 quedarà llesta en les properes 3 setmanes doncs cal també executar el nou quadre elèctric de capçalera de la R1. Tot i això, atès que el 100% dels pilots d’aquesta R1 ja estan executats a dia d’avui, s’espera que a finals de la setmana del 4 de febrer, els 127m. de la R1 (100% de la longitud) estiguin igualment operatius, a l’espera que s’acabin d’instal•lar les torretes.

La palanca R2 ja esta 100% operativa en tota la seva longitud. Queda pendent la instal•lació dels suports definitius amb extintors i anells salvavides, així com les escales de rescat en cas de caiguda d’home a l’aigua.

La “T” final de la R3 ja està muntada. Queda pendent el reajust de les actuals cornamuses i torretes, per adaptar-se a la nova distribució d’amarraments. Aquestes feines de recol•locació de cornamuses i torretes es preveu iniciar-les la setmana del 28 de gener.

Queda pendent el reajust de les actuals cornamuses i torretes, per adaptar-se a la nova
distribució d’amarraments. Aquestes feines de recol•locació de cornamuses i torretes es preveu iniciar-les la setmana del 28 de gener.

Pel que fa al moll de Llevant, no ha experimentat cap evolució, ja que cal esperar a l’evolució de la L5 i L6 per donar continuïtat.

En relació a la L6, s’han iniciat els treballs d’ enretirada de les antigues piles d’aquesta palanca. A dia d’avui ja s’han enretirat el 50% de les piles. S’espera que a mitjans de la setmana vinent ja s’hagin enretirat la totalitat de les antigues piles i d’aquesta manera es donarà inici als treballs de pilotatge de les noves piles.

Al moll de la L8, un cop reposat el talús d’escullera, es treballa ara en l’execució d’un nou muret cantil de formigó en massa. Aquest muret s’estima estigui acabat la setmana vinent, al llarg de la qual s’espera igualment col•locar les noves plaques de formigó.

A l’escar ja s’han iniciat les feines de demolició de part del dic actual per a un guany en la superfície de l’escar, així com l’avenç del reblert en l’alineació més exterior de l’escar. Tanmateix, el reblert en la part central de l’escar igualment ha seguit avançant a un bon ritme.

Finalment al passeig de Llevant ja únicament queden pendents les següents actuacions: protecció amb escullera dels primers 40 metres de passeig, col•locació de barana i instal•lació de 3 lluminàries. L’escullera i la barana quedaran finalitzats a finals de la setmana vinent.

Facebook Comments

Deixa un comentari