El bon ritme de les obres es fa evident setmana a setmana

Pantalà R0

Ja s’han col·locat els pilots corresponents als darrers 90 metres del Pantalà R0. D’aquests, els corresponents als darrers 60 metres ja disposen de la corresponent camisa de protecció de formigó.

Pantalà R1

Tota l’estructura (piles, encepats i plaques) d’aquesta unitat d’obra ja està executada.

Tanmateix, el tren de fondeig ja esta col·locat tant a llevant com a ponent. Les torretes estan igualment muntades i actualment disposen de subministrament d’aigua. Quant al subministrament elèctric, les previsions de la UTE indiquen que dimarts o dimecres de la setmana vinent, el quadre elèctric de la nova palanca R1 estarà ja muntat i per tant, les torretes podran disposar de subministrament elèctric.

Pantalà R2

Queda pendent la instal·lació dels nous suports d’anells salvavides i extintors. La resta està ja completada.

Pantalans R3 i R4

Aquests dos pantalans ja disposen de totes les noves torretes adaptades a la nova distribució d’amarraments. Queda pendent la instal·lació de les escales d’emergència.

Moll de llevant L4 i antigues palanques L1, L2 i L3

Al llarg de tot el moll de Llevant ja s’han muntat la totalitat dels nous mòduls d’alumini. Pel que fa al tren de fondeig, està disponible actualment en un 50% de la seva longitud, pel que a la resta, de moment només s’hi poden abarloar embarcacions. Queda pendent la instal·lació de torretes i la pavimentació del vial d’aquest moll.

Pantalà L5

Ja s’ha efectuat la retirada de totes les antigues plaques de formigó d’aquest pantalà. La setmana vinent es treballarà en la retirada de les antigues piles de formigó.

Pantalà L6

Ja s’han col·locat totes les plaques d’aquest pantalà i es disposa de tren de fondeig tant a llevant com a ponent. Queda pendent la instal·lació de torretes.

Pantalà L8

L’estructura del nou pantalà L8 ja està completament executada, quedant només la part d’urbanitzacio i instal·lacions.

Entrada al pàrquing de Ribera

Ja s’ha executat l’ampliació de vial en aquesta zona (gràcies al desplaçament del muret

existent). Queda pendent el desplaçament de l’actual illeta de barreres i l’execució d’una vorera per connectar vestidors amb l’entrada a l’edifici del club.

Pàrquing de Ribera

Aquesta setmana s’ha treballat en l’estesa del nou tub de la xarxa contra incendis. L’actuació s’ha dividit en dos fases de cara a no afectar per complert l’aparcament de vehicles. S’espera que a finals de la setmana vinent el pàrquing torni a estar operatiu al 100%.

Vial de Llevant

S’està procedint a la renovació de tots els serveis en la zona del vial de llevant i per aquest motiu, el vial resta actualment inutilitzable.

Varador

Aquesta setmana es formigonen els dos primers mòduls del futur moll vertical a la zona del varador.

Facebook Comments

Deixa un comentari