Mesures per la navegació segura en temps de pandèmia

Premsa Club Nàutic

, -, ¡, Destacats

La Generalitat de Catalunya ha establert diverses mesures de seguretat per fer front a la pandèmia de la Covid-19 i poder seguir executant activitats de vela. En primer lloc, la Generalitat prohibeix l’obertura al públic de les instal·lacions i equipaments esportius, així com espais on es desenvolupen activitats fisicoesportives, com les que es duen a terme al Club Nàutic Cambrils.

La Generalitat exclou d’aquesta prohibició l’ús de l’espai per entrenaments d’esportistes professionals i d’Alt Rendiment, que si poden fer ús de les instal·lacions del Club. També per als i les esportistes que es preparin per competicions oficials de caràcter estatal, internacional o professional, i que competeixen amb classificació assolida. A més, la Generalitat aclareix que aquestes persones poden ser assistides per personal tècnic, si fos necessari.
D’altra banda, les instal·lacions que acullen embarcacions nàutiques han de mantenir-se tancades al públic. Queden exemptes d’aquesta restricció les zones d’embarcació o d’atracament d’embarcacions, les quals es poden fer servir per dur a terme activitats esportives nàutiques a l’aire lliure i de forma individual.

Per últim, la Generalitat permet l’obertura de les instal·lacions per fer-ne ús pel desenvolupament de sessions curriculars d’Educació Física en horari lectiu i fora del centre educatiu.

Facebook Comments

Deixa un comentari