Comencen els treballs de pavimentació

Pantalans de la dàrsena esportiva

Els pantalans de la dàrsena esportiva disposen ja tots ells de les noves plaques, així com de les noves torretes de serveis. Queda pendent la substitució del darrer tram de cadena mare entre R3 i R4, la recol·locació de coderes a R4, l’enretirada d’algunes pedres a L3 (antiga L7), la col·locació d’un graó corregut en el tram de moll L2 a L3, actuacions menors destinades a corregir petits desperfectes, la posada en marxa dels nous sistemes wi-fi i videovigilància i el muntatge de les barreres de control d’accés.

 

Pavimentació

El divendres 31 de maig s’inicien els treballs d’estesa de l’aglomerat asfàltic. Les feines començaran per l’espigó L3-L4 (antigues L7-L8) i seguiran dilluns i dimarts de la setmana vinent amb la resta de vials del club i l’esplanada de vela.

 

Esplanada escola vela

S’ha restituït la rampa de formigó i queda pendent la col·locació d’un paviment de tràmex de polièster en la zona sotmesa a carrera de marea, en substitució de l’actual tràmex metàl·lic.

S’ha procedit al desmuntatge temporal de l’estanteria, que serà recol·locada a la mateixa posició un cop estès el nou paviment.

 

Varador-Moll Claraboia

En aquest tram de moll queda pendent l’execució d’un muret cantil i la col·locació de les plaques prefabricades de formigó. Quant a la grua de 12Tn, ja està col·locada i instal·lada en la seva posició final.

 

Varador – Moll vertical i cubeta

A nivell de moll de formigó, a dia d’avui, ja únicament queda per formigonar la darrera posta emergida, corresponent a la part final del carril del travel.

Quant a les tasques de reblert, ja s’ha col·locat pràcticament en la seva totalitat. Queden pendents d’execució les darreres capes de paviment.

 

Varador – Grua futura escola de vela

Ja s’ha instal·lat la grua de carro de 10Tn a l’inici del varador, que ja està operativa.

 

Vial accés al varador

S’ha substituït el 50% de l’antiga barana, quedant pendent d’execució el 50% restant.

Facebook Comments

Deixa un comentari