Favorable evolució de les obres

Palanca R2
A dia d’avui, les noves plaques de la R2 estan ja pràcticament col•locades. De cara a que la palanca R2 estigui operativa per amarrar embarcacions (inicialment sense torretes) manca col•locar el tren de fondeig. La col•locació del tren de fondeig està prevista per demà divendres 23 de novembre, i es preveu acabar el mateix dia o el dissabte. Per tant, el cap de setmana començarem a amarrar embarcacions a la R2, tot i que sense disposar encara de torretes de serveis portuaris (aigua i electricitat). La col•locació de torretes a la R2 es preveu iniciar-la la setmana del 26 de novembre.

Encara referent a la R2, manca executar els darrers 22,5m. que incrementen la longitud en relació a la llargada actual i la “T” de l’extrem. L’increment de longitud de la R2 i el remat en “T” recolzaran sobre encepats pilotats. A partir d’ara s’inicien les tasques d’execució de pilots.

Moll de Llevant
A dia d’avui s’han desmuntat ja totes les plaques de formigó que conformen el moll, en el tram a on no hi ha embarcacions amarrades. Ates que la canonada que subministrava aigua als pantalans L5, L6 i L7, així com als vestidors i escola de vela, estava ancorada sota les plaques que s’han enderrocat, s’ha col•locat un tub provisional d’aigua ancorat al mur que separa la dàrsena esportiva del vial d’accés a l’escar. Coincidint amb els punts d’accés als pantalans L1, L2 i L3, s’ha deixat una escomesa d’aigua per si algun soci d’aquests tres pantalans necessita aigua.

Moll L8
Un cop dragada part de l’escullera per a permetre l’execució de les piles de formigó, sobre les que recolzaran les futures plaques de la L8, aquesta setmana s’han executat ja 3 piles de la futura L8. A principis de la setmana vinent es preveu desencofrar aquestes piles per poder executar les altres 3 piles. Mentre durin aquestes operacions, el pàrking de la L7 continuarà tancat als usuaris.

Passeig de llevant
Les obres d’aquesta zona segueixen el seu normal desenvolupament. Durant aquesta setmana es preveu formigonar la biga que delimitarà exteriorment el passeig, així com l’estructura de la rampa d’accés a la platja del final del passeig.

Properes actuacions
La pròxima setmana està previst començar a enderrocar les plaques de la L6, previ desplaçament de la flota que actualment amarra en aquest pantalà.

Facebook Comments

Deixa un comentari