Ultimant els darrers pantalans

Pantalà R0

Ja està col·locat i disposa de tren de fondeig a llevant i ponent. Queda pendent el muntatge de la “T” de final de pantalà i torretes de serveis portuaris.

 

Pantalà R1

Ja està col·locat i disposa de tren de fondeig a llevant i ponent. Igualment disposa de totes les torretes de serveis portuaris en funcionament. Queda pendent el muntatge de la “T” de final de pantalà.

 

Pantalà R2

Unitat d’obra acabada.

 

Pantalà R3 i R4

Queden pendents les substitucions d’alguns amarres i alguns trams de cadena mare.

 

Moll de llevant L4 i antigues palanques L1, L2 i L3

Al llarg de tot el moll L4 (futur L0), ja s’han muntat la totalitat dels nous mòduls d’alumini i les torretes estan ja en servei. Igualment es disposa del tren de fondeig. Queda el remat de l’entroncament amb la terrassa del bar.

 

Moll L0

Ja s’han clavat els 4 pilots que suportaran la placa d’alumini que conformarà aquest moll i que seguirà l’alineació de la terrassa del bar, però a la cota +1.00.

 

Vial de llevant (primer tram recte corresponent a la L4)

Ja s’han col·locat totes les peces que actuaran de separació entre la calçada i el moll. Queda pendent l’estesa d’aglomerat asfàltic.

 

Vial de llevant (de L4 a L8)

Aquesta part de vial segueix sent una de les zones de la dàrsena esportiva més afectada per les obres. Els serveis elèctrics i d’aigua ja estan executats. Es treballa ara en l’execució del clavegueram.

 

Pantalà L5

Unitat d’obra acabada.

 

Pantalà L6

Les plaques i les torretes ja estan muntades i instal·lades. Queda pendent el muntatge de la “T” de final de pantalà.

 

Pantalà L7

Ja s’han col·locat tots els mòduls que conformaran el nou pantalà L7, inclús la petita ampliació del final. Igualment les torretes disposen ja de subministrament elèctric i d’aigua. Es disposa de tren de fondeig, però encara falta col·locar les cornamuses i les amarres.

 

Moll L8

El moll L8 disposa ja d’una franja de 2m. de paviment tècnic. Queda pendent la instal·lació de torretes i la urbanització. Tanmateix queda pendent tota la pavimentació amb aglomerat asfàltic de tot el vial que queda entre L8 i L7.

 

Pàrquing de ribera

Queda pendent el desplaçament de les barreres del control d’accés i l’execució d’una vorera perimetral que passarà per davant dels vestidors i s’allargarà fins la part de vianants del moll de ribera. Tanmateix queda pendent el tornar a asfaltar tot el pàrquing de ribera.

 

Escar – Moll vertical

Quant al moll vertical, de la part submergida, només queda pendent una posta de formigó i tot el carril exterior del travel. Quant a la part de moll emergida, ja s’ha formigonat una primera posta fins a la cota de coronació final. D’altra banda, s’ha avançat amb el reblert de la nova esplanada.

 

Escar – Moll claraboia

La part de l’escar que es resoldrà amb moll claraboia, ja disposa de 3 de les 4 piles que cal executar en aquest tram. Queda per tant una sola pila per formigonar, que serà la que servirà de base per la grua de 12Tn.

 

Escar – Grua 10Tn

Ja s’ha procedit a la demolició de la placa de formigó actual i a la preparació de l’escullera de la base de la pila que servirà de suport per a la grua de 10Tn.

Facebook Comments

Deixa un comentari